De Standaard, Keuze: Beste Boeken van 2014

Mark Cloostermans over Het Witte Boek, Rafael Horzon, vert. Willy Hemelrijk, Hans Cottyn overHebben we er iets aan als de rijken steeds rijker worden? en Johan de de Boose over Alles is slecht, Kirill Medvedev. in De Standaard Beste Boeken van 2014, — met Rafael Horzon en Kirill Medvedev.