Alles is slecht, de ‘gedichten / essays / acties’ van Kirill Medvedev, een griezelig relevant boek.

Wie?
Kirill Medvedev was dichter, essayist en activist. Tegenwoordig is hij alleen nog dat laatste, want hij heeft de deur van de culturele wereld achter zich dichtgetrokken. Hij weigert zelfs nog auteursrechten te krijgen en eist dat, als zijn teksten in vertaling verschijnen, de uitgever zijn werk doet zonder hem daarvan op de hoogte te brengen en zonder hem iets te betalen. ‘De enige rechtvaardiging voor een in wezen improductief leven [d.i. het schrijverschap] is dat het compromisloos wordt geleefd’ – zo vat inleider Keith Gessen Medvedevs literaire stellingname samen.

Zie ook hier Mark Cloostermans