Recensie: Een communistisch kat- en muisspel met cavia’s Arnout le Clercq- NRC- 12 JUNI 2015

Screen Shot 2015-06-12 at 16.43.01 Screen Shot 2015-06-12 at 16.44.27

De verteller, Vašek, werkt voor de Tsjechoslowaakse Staatsbank. Na de verdwijning van zijn kat koopt hij op aanraden van zijn collega Karásek cavia’s.

Gaandeweg raakt hij geobsedeerd door zijn nieuwe huisdieren. Parallel aan de belevenissen van de cavia’s wordt de dagelijkse gang van zaken bij de Staatsbank geschetst, die uiterst merkwaardig is. De bankiers stelen geld, dat vervolgens door de beveiligers geconfisqueerd wordt. Zij geven het echter niet terug aan de bank, waardoor een ‘mysterieuze roulatie’ van geld ontstaat.

Voor het gehele artikel klik hier.