Bergtocht

Bergtocht

Hohls schrijverschap is een met ijzeren discipline volgehouden voortzetting van die eerdere botsingen die hij willens en wetens verhevigde door het geconcentreerde gebruik van alcohol, uitputtende bergtochten, vijf huwelijken en de permanente weigering zijn schrijverschap af te stemmen op de wensen van zijn uitgevers en een lezerspubliek. Zijns definitie van literatuur als ‘fragment van fragmenten’ stond het schrijven van een roman in de weg, een genre waar hij geen hoge dunk van had.

Verkrijgbaar.