Didier Eribon

(c) Krijn van Noordwijk/leesmagazijn
(c) Krijn van Noordwijk/leesmagazijn

Foto (c) Krijn van Noordwijk/leesmagazijn

Didier Eribon is een Franse socioloog en filosoof. In zijn vroege jaren schreef hij onder andere een biografie van Michel Foucault. Hij is invloedrijk vanwege zijn visie op gender, onderwijs en sociale kwesties, zoals nationalisme, armoede en de toekomst van links. Er zijn verschillende boeken van Didier Eribon in vertaling bij leesmagazijn.

Terug naar Reims, vertaling Sanne van der Meij, advies Rokus Hofstede. Samenleving als oordeel is in vertaling door Jeanne Holierhoek.

@leesmagazijn.shop

In Terug naar Reims keert Didier Eribon, nadat zijn vader is overleden, terug naar zijn geboortestad Reims, waar hij de Franse arbeiderswereld herontdekt die hij dertig jaar eerder achter zich had gelaten. Samen met zijn moeder bekijkt hij foto’s van vroeger – dit is het startpunt van dit boek. Eribon duikt in zijn eigen geschiedenis en in die van zijn familie, en gaat na hoe het klassensysteem hun levensloop heeft beïnvloed en nog steeds beïnvloedt.

In zijn verhaal komt een reeks opmerkelijke overdenkingen samen: over het klassensysteem in Frankrijk, over de invloed die de klassenachtergrond heeft op een schoolloopbaan, over de manier waarop zowel een klassenidentiteit als een seksuele identiteit tot stand komt, en over de recente geschiedenis van de Franse politiek, inclusief het veranderende stemgedrag van de arbeidersklasse. Dit alles wordt weerspiegeld in het gezin waarin Eribon is opgegroeid, dat na een lange periode van loyaliteit jegens de Communistische Partij op het Front National stemde.

Terug naar Reims combineert een autobiografisch verhaal met een sociologische analyse, wat resulteert in een sterk en complex persoonlijk essay. Van belang voor iedereen die zich interesseert voor de richting van de linkse politiek in de maatschappij, en voor iedereen die ooit heeft meegemaakt hoe je seksuele identiteit kan botsen met andere delen van je identiteit.

Didier Eribon is een Franse socioloog en filosoof. In zijn vroege jaren schreef hij een biografie van Michel Foucault. Hij is invloedrijk vanwege zijn visie op gender, onderwijs en sociale kwesties, zoals nationalisme, armoede en de toekomst van links.

Ook was hij zo’n beetje de eerste die het bonapartisme van Macron doorhad. Zie ook Didier Eribon, Macron Not my president @facebook

‘Het is frappant hoe Eribon’s ervaringen en observaties ook op de Nederlandse situatie van toepassing zijn. Een meesterwerk.’ Joris Luyendijk

‘Terug naar Reims, het beste boek dat ik in lange tijd heb gelezen, laat zien wat er met de traditionele aanhang van de Europese sociaal-democratie is gebeurd.’ Ewald Engelen, De Groene

‘Het is een openhartige roman over zijn ooit communistische familie: fabrieksarbeiders in Noordoost-Frankrijk, die nu vrijwel allemaal op het Front National stemmen. Eribon (1953) is als homoseksuele intellectueel hard uit het nest gevallen, maar keert na jarenlange radiostilte terug als zijn moeder op een dag belt om te zeggen dat zijn vader overleden is. Tegelijkertijd, en bovenal, is dit een intrigerend boek over hoe linkse partijen er niet in slagen om zich de problemen van grote groepen gemarginaliseerde, angstige burgers aan te trekken – in Frankrijk en elders in de westerse wereld.’ Caroline de Gruyter, Links in Europa wordt nu óók nationalistisch, NRC

@leesmagazijn.shop

@leesmagazijn.shop

Retour à Reims, in het Nederlands verschenen als Terug naar Reims, geldt inmiddels als een klassieker. De hardnekkige klassenverschillen van onze eigen tijd worden er helder in geanalyseerd.  Het vonnis van de samenleving is het vervolg en bestaat wederom uit aangrijpende persoonlijke verhalen en theoretische reflectie.

Éribon laat in dit boek zien dat de samenleving ons allen een bepaalde positie toewijst. De samenleving velt vonnissen die voorgoed richting geven aan ons leven. Het trekt grenzen die hiërarchieën en scheidslijnen aanbrengen tussen individuen, groepen. En ons tegen elkaar uitspelen.

Eribon beschrijft de mechanismen die leiden tot achterstelling en onderzoekt de logica van sociale dominantie – en reproductie. Hij schrijft respectievelijk over sociale klassen, trajecten en individuele identiteiten. Met de onderdelen sociale klassen, trajecten en individuele identiteiten.

Vertrouwd aandoende instituten zoals het schoolsysteem, het recht en de politiek spelen in in ons leven een zeer ambivalente rol.

Dit boek geeft een scherp inzicht in de soorten vonnissen waarmee we dagelijks mee te maken hebben.Didier Eribon is een Franse socioloog en filosoof. In zijn vroege jaren schreef hij een biografie van Michel Foucault. Hij is invloedrijk vanwege zijn visie op gender, onderwijs en sociale kwesties, zoals nationalisme, armoede en de toekomst van links. Terug naar Reims

Weinigen in Europa hebben de afgelopen decennia meer gedaan om sociale klasse weer centraal op de politieke agenda te krijgen, dan Didier Eribon.

Joris Luyendijk