Pandemocratie: pleidooi voor een radicale koerswijziging, de nijmeegse stadskrant, 27/10/21

de nijmeegse stadskrant

 

Volgens Schinkel komt de Nederlandse strategie, die overigens ook in veel andere westerse landen wordt gehanteerd, er in de kern op neer dat er steeds wordt gewacht tot de nood hoog is, ofwel tot ziekenhuizen overbelast dreigen te raken en velen ernstig dan wel dodelijk ziek worden, op grond waarvan Rutte en de zijnen kunnen spreken van een noodtoestand. Een noodtoestand maakt elke politieke discussie irrelevant. In dat stadium zijn politieke beslissingen allang van keuze ontdaan en verworden tot noodzakelijkheden en het klemmende advies van een leger aan experts dat intussen is opgetrommeld. Schinkel brengt die strategie in verband met de manier waarop onze economie is ingericht. Aan de circulatie van kapitaal wordt de hoogste prioriteit verleend, ook in tijden waarin een potentieel dodelijk virus circuleert. Maatregelen tegen de verspreiding van dat virus komen zo laat mogelijk op gang om de circulatie van kapitaal zo lang mogelijk te bespoedigen.

De Nijmeegse Stadskrant