De Circulaire Economie: Waarom productie, consumptie en groei fundamenteel anders moeten, Socrates Schouten

De circulaire economie geniet groeiende belangstelling van burgers, bedrijven en overheden. Afval en verspilling worden steeds meer taboe. Als antwoord knopen groene ondernemers het uiteinde van de ene keten aan het begin van een andere, en ontwikkelen en passant nieuwe verdienmodellen. Ook bestaande bedrijven haken enthousiast aan. Eindelijk lijkt er een manier gevonden waarop de economie kan blijven groeien en toch duurzaam wordt.

De belofte wordt echter niet zomaar ingelost. De meeste aandacht gaat uit naar de economische schaarste van grondstoffen. Dat fenomeen is van een veel lichtere orde dan het werkelijke probleem: de eindige capaciteit van de natuurlijke ecosystemen. Die capaciteit is door de effecten van de groei-economie sterk onder druk komen te staan. Als we een gezonde, houdbare economie willen die de eigen voedingsbodem intact laat, dan moet het economisch systeem flink op de schop. Vooral de kloof tussen producent en consument, die na anderhalve eeuw oliegedreven globalisering flink is gegroeid, zal de komende decennia kleiner moeten.

De circulaire economie kan daarbij een uitstekend model zijn. Maar sommige voorstellen voor de circulaire economie lijken het geen enkel probleem te vinden als de kloof tussen producent en consument juist groeit. Daarom is uitdrukkelijk inspiratie nodig uit alle hoeken van de samenleving. Schouten analyseert in dit boek de verschillende aspecten en mogelijkheden van de circulaire economie. Hij bepleit een fundamentele vergroening van de economie met nieuwe rollen voor de overheid, bedrijven en burgers.

INHOUDSOPGAVE

  • Voorwoord Michel Bauwens, oprichter Peer-to-Peer Foundation
  • Inleiding
  • Economie en eindigheid
  • Circulaire markteconomie: Nieuwe businessmodellen
  • Afscheid nemen van de lineaire economie
  • Kapitalisme in de eenentwintigste eeuw
  • Het circulaire voorbij het economische
  • Conclusie

@Socrates Schouten

@leesmazijn.shop