Klimmen met woorden, Geerdt Magiels over Op weg door de nacht van Ludwig Hohl, De Standaard

recensie Geert Buelens De Standaard

‘De wereld van Hohl is niet samen te vatten of te beschrijven. De enige zekerheid is dat je dit soort indringende lectuur niet vaak onder ogen krijgt. Een traditionele plot ontbreekt. Details dijen onvoorspelbaar uit tot landschappen (al dan niet van de geest), een begroeting kan uitgroeien tot een diepe bespiegeling over compassie en menselijk contact. In een van zijn notities schreef Hohl: ‘Wat kan een goede lezer verlangen? Hij zal vragen of de schrijver heeft weten vast te houden wat naar zijn mening geen andere schrijver kon schrijven, dan wel of hij iets van zijn bijzondere reis voor hem heeft meegebracht, al is het nog zo klein.’ Op weg door de nacht lijkt klein, maar het is een groots boekje dat om herlezing vraagt.’

@DeStandaard

@leesmagazijn.shop

Bergtocht, Ludwig Hohl