In de naam van het Maagdenhuis

screen-shot-2016-10-11-at-19-59-58

Op 18 april 2015 bood Louise Gunning haar ontslag aan als voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Aanleiding was de bezetting van het Maagdenhuis – bestuurszetel van de UvA – door studenten en personeel van 26 februari tot 11 april. In de reguliere media met hun voorkeur voor dorpsruzies, plaatselijke folklore en type casting was zij een van de hoofdrolspelers. In In de naam van het Maagdenhuis, het boek dat Joost de Bloois over de bezetting schreef, komt haar naam niet eens voor. De Bloois legt de mechanismen bloot die in de gebeurtenissen werkzaam waren en waarvan onze manier van samenleven diep is doordrongen. Gunning was een voetnoot, zoals ook de volgende bestuursvoorzitter dat zal zijn. Waar het hem om gaat is het doorgronden van structurerende principes en om de wijze waarop deze ‘theoretische reportage’ ons  weg van het totalitaire neoliberalisme leidt.

@Beurs van Bijzondere Uitgevers