Europese economen over zin en onzin van de eurozone, Lode Vanoost, De Wereld Morgen

Screen Shot 2016-02-22 at 16.56.46

Hier geen vlotte columns, maar een gedetailleerde economische analyse van de crisis van de eurozone. In 12 hoofstukken tonen de auteurs – na een historische inleiding beginnend bij het naoorlogse akkoord van Bretton Woods – aan waarom de huidige crisis van de eurozone onvermijdelijk was, omdat ze in de genen zelf van het systeem was ingebouwd en waarom Duitsland de grote boosdoener is omdat het land zijn enorme reserves liever ongebruikt laat in plaats van de schuldenlast binnen de eurozone te verdelen.

Zij ontkrachten tussendoor een aantal neoliberale mythes: “Er is nauwelijks empirisch bewijs te vinden voor het theoretische geloof dat een flexibele arbeidsmarkt automatisch tot meer banen zou leiden voor zij die bereid zijn om te werken.” En verder: “Het huidige falen is een direct resultaat van de ideologische pijlers waarop de Europese Monetaire Unie werd gebouwd: in de vroege jaren 1980 adopteerde de Europese Commissie het neoliberalisme met religieuze volharding.”

Beide auteurs beperken zich niet tot kritiek en bieden oplossingen. Zij zien een oplossing in de progressieve hertekening van het Europese geheel. Linkse krachten moeten zich over de landsgrenzen heen verenigen en de Europese Monetaire Unie (de ‘eurozone’) moet geleidelijk ontmanteld worden.

Mainstreamcritici van de aanpak van de trojka stellen dat de opgelegde maatregelen niet hebben geholpen. Deze auteurs gaan verder. De maatregelen van de trojka zijn volgens hen de oorzaak zelf van de diepe crisis van Portugal, Spanje en Griekenland. Ook die Griekse catastrofe wordt ontrafeld.

@De Wereld van Morgen

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Lode Vanoost