Wolfgang Streeck: Kapitalisme en democratie gaan niet samen, Mia Molenaar

Wolfgang Streeck Welvaart voor iedereen

‘Streeck concludeert: als het kapitalisme (…) zelfs niet meer de illusie van een eerlijke verdeling van de groei kan opbrengen, dan breekt het moment aan dat de wegen [zich] scheiden. De crisis van het democratisch kapitalisme kan niet verder uitgesteld worden. Kapitalisme en democratie, ze kunnen allang niet meer samen door één deur. Laten we dat nu maar toegeven. Wat rest zijn twee mogelijkheden: democratie zonder kapitalisme of kapitalisme zonder democratie. De eerste optie past niet in de historische trend. Daar zou een breuk voor nodig zijn.’