Gekochte tijd: Wolfgang Streeck over de trucs van de neoliberale revolutie, Mia Molenaar, in Lang Leve Europa, 22-4-15

Gekochte tijd: Wolfgang Streeck over de trucs van de neoliberale revolutie, Wolfgang Streeck, Gekochte Tijd

‘In zijn boek Gekochte Tijd geeft Wolfgang Streeck een heldere analyse van de ontwikkelingen van het naoorlogs kapitalisme. Eerst mochten de arbeiders mee profiteren van de welvaartsgroei, maar in de zeventiger jaren kwam de omslag. Ons inkomen en onze inspraak kwamen onder druk te staan. Om het systeem draaiende en ons onwetend en zoet te houden, werden we telkens afgekocht.’

..

‘De inflatie van de jaren ’70, de oplopende staatsschulden van de jaren ’80 en het oplopen van de particuliere schulden in de jaren ’90 en ’00 dienden voor de opwekking van groei- en welvaartsillusies. Streeck laat zien dat het communicerende vaten waren die slechts beperkte tijd succes konden hebben. Dat de boel eens moest knallen, was van meet af aan al duidelijk. Gekochte tijd, inderdaad.’

Voor het volledige artikel lees hier.

Gekochte Tijd