Doorlezen of niet? (afl. 115) Armen Avanessian #Acceleratie

Armen Avanessian

Hoe gelezen? Dit boekje is even vaak scherp als onnozel. Scherp, in de analyse van wat ‘gemoedelijk en zelfvoldaan links’ vandaag misdoet. Dat het strijdt voor achterhaalde zaken: ‘de fetisjering van basisdemocratische processen en de daarmee verbonden nostalgie naar authenticiteit’. Dat het niet meer groot durft te denken en in het beste geval inzet op lokale initiatiefjes: ‘het neoprimitivistische localisme’, ‘alsof ze het abstracte geweld van het mondiale kapitaal tegemoet willen treden met de broze en vluchtige “authenticiteit” van de onmiddellijke gemeenschap.’

Voor deze prachtige tekst lees hier.