Debord twintig jaar later door McKenzie Wark – [email protected]

Screen Shot 2014-12-16 at 15.35.19

Twintig jaar geleden, op 30 november 1994, maakte Guy Debord zijn zaken in orde en schoot hij zichzelf door het hart, waarmee er een einde kwam aan een van de meest briljante en oorspronkelijke carrières in de moderne Europese geschiedenis. In de drieënzestig jaar van zijn leven had hij aan de wieg gestaan van de Situationistische Internationale, de laatste van de historische avant-gardes. Hij had een paar duurzame revolutionaire teksten geschreven, waaronder zijn meest bekende, The Society of the Spectacle (De spektakelmaatschappij). En hij had een paar opmerkelijke avant-gardefilms gemaakt. Voor iemand die erin was geslaagd zijn vroege leuze ‘Werk nooit!’ te verwezenlijken, had hij het opvallend druk.

Hij is inmiddels een soort canonieke figuur in de literatuur, de cinema en de kunstwereld. Het is een gemeenplaats geworden om naar de mediasfeer te verwijzen als een spektakel, en de hedendaagse esthetische praktijk om alles te versnijden en door elkaar te husselen is schatplichtig aan de vergelijkbare situationistische praktijk van de détournement. Je zou – in zijn eigen woorden – kunnen zeggen dat hij gerecupereerd is in de spectaculaire warenproductie. Dat is het lot van alle avant-gardes.

Vertaling Menno Grootveld, redactie Frank Keizer

Lees het artikel op [email protected]

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Guy Debord