Eric Hazan en Kamo Eerste revolutionaire maatregelen

Screen Shot 2014-12-15 at 15.47.58

Wat betekent het om revolutionair te handelen? Hazan en Kamo nemen de maatschappij kritisch onder de loep en doen concrete voorstellen voor een andere samenleving dichterbij brengen. Hoe moet de gezondheidszorg eruit zien, hoe wordt er met geld omgegaan en welke plek neemt werk in? Dat de auteurs geen utopie beschrijven maar een mogelijke realiteit blijkt uit de vele voorbeelden die zij aanhalen, van de Parijse Commune tot het dorp Marinaleda in Andalusië, waar al het bezit reeds aan de gemeenschap toebehoort. Eerste revolutionaire maatregelen maakt duidelijk dat de revolutie niet ver in de toekomst ligt, maar in het hier en nu kan plaatsvinden.

Eric Hazan is de oprichter van uitgeverij La Fabrique en auteur van verschillende boeken, waaronder L’invention de Paris en Notes sur l’occupation. Hij woont en werkt in Parijs. De anonieme Kamo is lid van het Comité Invisible.