“O Verrotte Wereld”, Maria Vlaar over het boek Johann Holtrop van Rainald Goetz in de Groene

O verrotte wereld

Een besloten diner, Karlsruhe, huisknechten in livrei, ingehuurde dwergen die de gasten met veren waaiers de geur van lelies toe wapperen. Ziehier de setting voor een sociale satire van formaat over de Duitse jetset van de internationale zakenwereld.

Rainald Goetz, Johann Holtrop, Uitgeverij Leesmagazijn verschenen.

Johann Holtrop_Maria Vlaar_De Groene_24_10_14

Maria Vlaar: “Om te beginnen zouden alle ceo’s van grote bedrijven, politici en kunstenaars die aanschurken tegen het veelverdienende establishmentJohann Holtrop moeten lezen. Niet om de wereld te redden. Vooral om zichzelf te redden.”

Voor het gehele artikel: Maria Vlaar in de De Groene Amsterdammer, woensdag 22 oktober 2014, “O verrotte wereld”