mijn dienstbodekamer

Mijn oog viel op de reiswekker die op mijn nachtkastje stond: al drie uur! Ik sprong overeind, stootte mijn hoofd tegen het schuine dak, viel opzij met mijn elleboog op de gloeiend hete campingbrander waarmee ik Het Witte Boek verwarmde, schreeuwde het uit en kon me nog net vastgrijpen aan de wastafel die vlak naast mijn bed aan de muur zat.