Moeten overdenken, moed te overdenken, Recensie 8Weekly: Slavoj Žižek – Eis het onmogelijke, Laure van den Hout

Prettige provocateur In het honderdtachtig pagina’s tellende boek vieren thema’s als de Arabische Lente, Occupy, de groeiende macht van China en begrippen als communisme, proletariaat, kapitalisme, fascisme, revolutie hoogtij. Daarnaast jongleert Žižek met het gedachtegoed van denkers als Marx, Lacan, Benjamin en Hegel, verwoord in een geheel eigen idioom. Ondanks dat deze niet aflatende gedachtestroom…… Lees verder Moeten overdenken, moed te overdenken, Recensie 8Weekly: Slavoj Žižek – Eis het onmogelijke, Laure van den Hout