Een radicaal nieuw humanisme, Koenraad Bogaert, De Reactor, 05/02/2021

@DeReactor

Deze machtsstructuren van racialisering hebben een impact op het individu zelf en de keuzes die hij of zij maakt. Bouteldja toont aan hoe bepaalde individuele keuzes, als indigène de la République, niet zomaar op zichzelf staan, maar altijd in relatie tot de witte wereld en de witte norm. Het individu wordt gevormd door de context, is het product van een maatschappij, van macht. Maar het omgekeerde geldt ook. Het individu is niet machteloos, zeker niet binnen een (nieuwe) collectieve strijd. En net daarin schuilt het revolutionaire potentieel van Bouteldja’s betoog. Haar bedoeling is veel ambitieuzer en ergens ook veel realistischer dan de verwachting die haar wordt opgelegd als indigène om ‘wit te worden’, vaak ook wel eufemistisch omschreven als ‘integratie’. De ervaring heeft haar geleerd dat ze nooit aan die verwachting zal kunnen voldoen. Hoezeer ze ook haar best doet en zich ‘aanpast’.

@leesmagazijn.shop