Dwars door Bourdieus denken, Daan Vandenhaute, Tijdschrift Sociologie, Juni 15, 2020 over Edouard Louis werk

Boekbesprekingen June 15, 2020

‘Hoe divers de bundel ook is, de bijdragen kunnen mijns inziens geclusterd wor-den in drie groepen, naargelang van het dominante accent dat elke bijdrage typeert: doorleefde ervaring, politieke actie of theoretische reflectie.’

Edouard Louis

@Tijdschrift Sociologie