Dwars door Bourdieus denken, Daan Vandenhaute, Tijdschrift Sociologie, Juni 15, 2020

Boekbesprekingen June 15, 2020

‘Hoe divers de bundel ook is, de bijdragen kunnen mijns inziens geclusterd wor-den in drie groepen, naargelang van het dominante accent dat elke bijdrage typeert: doorleefde ervaring, politieke actie of theoretische reflectie.’

@Tijdschrift Sociologie