Overschreeuwde Onmacht, Gijsbert Pols over Het is klasse, suffie, niet identiteit! van Ewald Engelen, deReactor

DeReactor

@leesmagazijn.shop

In Het is klasse, suffie, niet identiteit! heeft Ewald Engelen een aantal columns gebundeld die de afgelopen jaren in De Groene Amsterdammer en FTM verschenen. De columns gaan vergezeld van een aantal eveneens in De Groene verschenen interviews met Angelsaksische auteurs, die zich net als Engelen bezighouden met de samenhang tussen sociaaleconomische kwesties en wat hij identiteitspolitiek noemt. Engelen kiest in zijn columns zeer nadrukkelijk positie en plaatst datgene wat de door hem geïnterviewde auteurs te berde brengen nadrukkelijk binnen zijn eigen vertoog. Ook de gekozen titel laat weinig aan de verbeelding over. Zodoende legt hij met deze bundel een van de meest polemische boeken voor die de afgelopen jaren in het Nederlandse taalgebied zijn verschenen.