Blik in het boek: Zygmunt Bauman en David Lyon: Liquid Surveillance

Liquid surveillance?
‘Liquid (vloeibare) surveillance’ is niet zozeer een alomvattende manier om surveillance te specificeren, maar eerder een oriëntatie, een manier om ontwikkelingen op het gebied van surveillance te duiden in de vloeibare en onzekere moderniteit van vandaag de dag.

Vooral in het consumentendomein heeft surveillance een wat milder gezicht. Oude zekerheden verliezen hun kracht als stukjes persoonlijke data, die ten behoeve van een bepaald doel zijn verkregen, makkelijker voor een ander doel kunnen worden aangewend.

Surveillance verspreidt zich op manieren die tot op heden ondenkbaar waren, waarbij op vloeibaarheid wordt gereageerd en vloeibaarheid wordt gereproduceerd. Zonder vastomlijnd kader maar beïnvloed door de eisen van ‘veiligheid’ en de voortdurende marketinginspanningen van de technologiebedrijven, wordt surveillance oncontroleerbaar. Het door Bauman ontwikkelde begrip van de vloeibare moderniteit maakt het mogelijk surveillance op nieuwe manieren te ‘vangen’ en biedt zowel treffende inzichten in de redenen waarom surveillance zich ontwikkelt zoals het doet, als een aantal productieve ideeën over de manieren waarop de schadelijkste gevolgen ervan kunnen worden tegengegaan en gekeerd. Dat is uiteraard mijn inschatting van de huidige situatie. Hoe Zygmunt Bauman erover denkt, zal in ons gesprek duidelijk worden…

vertaling Menno Grootveld

(voor) bestelling:

leesmagazijn.shop