De SP moet niet zwijgen over de Zwarte Piet-rellen, Chris Dorsman, Joop, 23 nov. 2018

Dit beeld wordt sinds kort extra versterkt doordat de partij wegloopt met financieel-geograaf en publicist Ewald Engelen, die vindt dat de discussies rondom de zogeheten ‘identiteitspolitiek’ en het multiculturalisme afleiden van de omstandigheden en de positie waar de ‘arbeider’ zich heden ten dage in bevindt. Evenals van het besef dat er een klassenstrijd gevoerd moet worden.

@Joop