Terug naar Reims, NIVOZ, Joop Berding, 17 december 2018

Nivoz Terug naar Reims

De leesclub van De Leerschool bespreekt vaak boeken met onderwerpen op het grensvlak van opvoeding, onderwijs en filosofie. Deze keer kwam een andere invalshoek aan de orde: die van de sociologie. In Terug naar Reims komt de sociologie echter op een heel bijzondere manier aan de orde, namelijk helemaal verweven met het persoonlijke levensverhaal van de auteur, Didier Eribon (1953). Deze Franse socioloog en filosoof werkt in het voetspoor van grootheden als Michel Foucault, Jacques Derrida en Pierre Bourdieu aan thema’s als maatschappelijke ongelijkheid, identiteit en verschil en de toekomst van linkse politiek. De genoemde verwevenheid tussen sociologie en autobiografie maakt het een interessant en zeer lezenswaardig boek, ook voor mensen in het onderwijs. In dit verslag laten we zien op welke manier wij het boek lazen en bespraken, wat we eruit haalden en wat de bijdrage is aan de discussie over het huidige onderwijs. Maar eerst: waar gaat het boek over?

@Stichting NIVOZ