Het is klasse suffie, niet identiteit, Lieven Vanhoutte, Humanistisch Verbond, 20 november 2018

Lieven Vanhoutte, Humanistisch Verbond

In zijn boek gaat Eward Engelen ervan uit dat de huidige politieke vooruitgang van rechtse partijen duidelijk te maken heeft met het uitblijven van een duidelijk antwoord van de sociaaldemocratische partijen op de collectieve verarming van de bevolking. De middenklasse van de bevolking leverde de voorbije 20 jaar 20% van zijn inkomen in, of deze bevolking nu in Amerika of West-Europa woont. De overheid heeft de bakencrisis gefinancierd, maar uiteindelijk betaalt de bevolking deze crisis, terwijl de rijksten erin slagen hun belastingen te ontwijken. De kloof tussen arm en rijk groeit steeds verder. Politici hebben de mond vol van vluchtelingen en migranten, maar blijven wel zwijgen als multinationals steeds minder belastingen betalen. Democraten en sociaaldemocraten denken mee in deze economische waanzin, waardoor zij geen alternatief zijn voor de kiezers. Zo komt Trump aan de macht in de V.S….

Conclusie: dit boek levert een knappe analyse in begrijpbare taal.

@humanistischverband.be