Leven we dan toch in een klassenmaatschappij?, Piet Lambrechts – Uitpers, 21 september 2018

uitpers

De verzorgingsstaat en de sociale zekerheid werden ontmanteld ten voordele van de individualisering. Voor Eribon is het duidelijk dat ‘linkse’ partijen niet langer de taal van de bestuurden, maar van de bestuurders spreken. Daarom gingen hele bevolkingsgroepen uit de laagste klassen zich tot de partij richten die in hun ogen hun belangen behartigde en dat was het Front National. Eribon is ervan overtuigd dat een stem op het Front National (zoals de voorbije decennia in Vlaanderen op het Vlaams Blok/Vlaams Belang) op zijn minst gedeeltelijk moet worden gezien als een laatste poging van de volksklassen om hun collectieve identiteit te verdedigen of in ieder geval een bepaalde waardigheid te behouden.

Het is geen geringe verdienste van de auteur om dit alles eens mooi op een rijtje te zetten.

@De Uitpers

%d bloggers liken dit: