Het is klasse, suffie, niet identiteit! Hector Reban, 22/08/2018, Ravage Webzine

Engelen heeft zonder meer gelijk als hij stelt dat culturele emancipatie zonder sociaaleconomische herverdeling alleen maar leidt tot schermutselingen tussen de onderste sociaaleconomische groepen onderling. Problematisch is dat vrije en gelijke toegang tot economische bronnen discriminatie op niet-materieel vlak, bijvoorbeeld sociale uitsluiting, niet uitsluit. Daar is meer voor nodig.

Misschien formuleert de titel van het boek wel een valse tegenstelling en kan aandacht voor het ene niet zonder aandacht voor het andere. Sociaaleconomische en sociaalculturele ongelijkheid kunnen vaak niet anders dan in samenhang aangepakt worden, zoals de anarchistische vrouwenbeweging Mujeres Libres tijdens het grote revolutionaire gelijkheidsexperiment in de Spaanse Burgeroorlog hun mannen aldoor aan hun oren moesten trekken omdat er ook nog zoiets als de vrouw bestond.

@Ravage webzine