Liquid Surveillance, Zygmunt Bauman, David Lyon, vertaling Menno Grootveld

nest_cam_editLiquid surveillance?

“Liquid (vloeibare) surveillance” is niet zozeer een alomvattende manier om surveillance te specificeren, maar eerder een oriëntatie, een manier om ontwikkelingen op het gebied van surveillance te duiden in de vloeibare en onzekere moderniteit van vandaag de dag. Vooral in het consumentendomein krijgt surveillance vaak minder pregnante trekjes. Oude zekerheden verliezen hun kracht als stukjes persoonlijke data, die ten behoeve van een bepaald doel worden verkregen, makkelijker in een andere context kunnen worden ontplooid. Surveillance verspreidt zich op tot op heden ondenkbare manieren, waarbij op liquiditeit wordt gereageerd en liquiditeit wordt gereproduceerd. Zonder vastomlijnd kader, maar onder invloed van de eisen van de “veiligheid” en van de voortdurende marketinginspanningen van de technologiebedrijven, gaat surveillance alle perken te buiten. Het door Bauman ontwikkelde begrip van de vloeibare moderniteit maakt het mogelijk surveillance op nieuwe manieren te “vangen,” en biedt zowel treffende inzichten in de redenen waarom surveillance zich ontwikkelt zoals zij doet, als een aantal productieve ideeën over de manieren waarop de schadelijkste gevolgen ervan kunnen worden tegengegaan en gekeerd. Dat is uiteraard mijn inschatting van de huidige situatie. Hoe Zygmunt Bauman erover denkt, zal in ons gesprek duidelijk worden…

vertaling Menno Grootveld

verschijnt binnenkort, in de maak