Wat kan een dichter doen?, Piet Gebrandy, woensdag 22 juli 2015, De Groene

Wat kan een dichter doen?, woensdag 22 juli 2015 , Pieter Gerbrandy

‘Wat kan een dichter doen?

Misschien heeft de wereld altijd in brand gestaan, maar de schaal waarop er tegenwoordig gemoord, geroofd, verkracht en gevlucht wordt, wekt de indruk uitzonderlijk te zijn.

door Piet Gerbrandy

Marwin Vos

Oorlogspaarden tot in de buitenwijken

Het zou kunnen liggen aan de alomtegenwoordigheid van media die niet moe worden ons de rampspoed in geuren en kleuren voor te schotelen, toch is het niet gewaagd te veronderstellen dat de wereld in politieke en economische zin grotere samenhang heeft gekregen.’

Voor het gehele artikel klik hier.