Menno Grootveld (red.), ‘Het woord. Charlie Hebdo’ Kwaliteitsvolle essays die ook op internet te vinden zijn, Cutting Edge, 2 Mei 2015

Screen Shot 2015-05-07 at 20.17.43

Kritiek op dat de Engelse en Italiaanse teksten vertaald zijn: ‘De meerwaarde van dit boekje is echter twijfelachtig. Akkoord, de meeste essays waren nog niet in het Nederlands beschikbaar, maar iedereen met een internetverbinding en een beetje kennis van het Engels kon ze wel makkelijk lezen. Dat ze nu samengebundeld zijn, is handig, maar ook niet meer dan dat.’

Voor de het gehele artikel hier.