Wolfgang Streeck: “Tegen de markt resten slechts buitenparlementaire vormen van protest”

donderdag 19 maart 2015, De Wereld Morgen
donderdag 19 maart 2015, De Wereld Morgen
Op 1 april verschijnt de vertaling van Gekaufte Zeit. Daarin legt de Duitse socioloog Wolfgang Streeck de diepere oorzaken bloot van de huidige financiële crisis. Hij plaatst ze in historisch perspectief. Het huwelijk tussen kapitalisme en democratie komt steeds verder onder druk te staan. Streeck vreest dat de kapitalistische economie niet langer in staat is de tijd te kopen die ze nodig heeft om zichzelf in stand te kunnen houden. Drie fragmenten.