Mark Cloostermans met bewondering over Christian Kracht’s Imperium in Doorlezen of niet? (afl. 113)

Mark Cloostermans Imperium Christian Kracht 20 maart 2015
Voor gehele recensie lees hier
Mark Cloostermans: ‘Regelmatig zet Kracht het verhaal even stil en doet de lezer duizelen met een plotse perspectiefwisseling. Als August voet aan wal zet op zijn eiland, beschrijft Kracht het moment vanuit verschillende perspectieven, en brengt deze ‘versplintering van de realiteit’, meteen in verband met de poëzie en de muziek van de jaren 1920. De versplintering is, stelt de verteller met aplomb, ‘een van de hoofdkenmerken van de tijd waarin Engelhardts geschiedenis zich afspeel’. Daar valt iets voor te zeggen, maar allicht zal niet iedere lezer dit soort uitspraken, getuigend van gevoel voor bombast en een welhaast Mulischiaanse zelfverzekerdheid, kunnen verdragen.’