Het ongeduldige machismo van Slavoj Žižek Door Carel Peeters 16 maart 2015 VN, Leestijd: 6 minuten

Eis het Onmogelijke, Carel Peeters, 16 maart, Vrij Nederland

‘Eis het onmogelijke’, het nieuwe boek van de Sloveense cultuurfilosoof Slavoj Žižek, is te beschouwen als een samenvatting van zijn denkbeelden.”

“Žižek is een ‘decisionist’, iemand die besluiten wil nemen, knopen door wil hakken. Dat wringt met democratie. Hij vindt dat ‘links de volgende ideologie over zou moeten nemen: “wij zijn de echte law and order. Wij zijn de echte moraal”’ (cursief van Žižek). Het puberale ongeduld van Žižek blijkt vooral wanneer hij de vraag stelt ‘waar vind je vandaag de dag nog passie in de politiek?’ Wanneer Žižek om passie vraagt in de politiek is dat in hoge mate ‘la passion pour la passion’, de politieke variant van ‘l’art pour l’art’. Wat hij zich daar precies bij voorstelt? Vechtpartijen in de parlementen van Italië, Spanje, Turkije? Žižek heeft last van macho-neigingen. Hij vindt dat Europa te vergelijken is met het Romeinse Rijk in zijn nadagen, in de derde en vierde eeuw. Hij heeft het over de ‘bloedeloze liberalen’ en de ‘absoluut narcistische economie’ waarin van alles wordt gekocht maar van niets wordt gehouden.”