DE TOEKOMST IS AAN ONS Over #Acceleratie van Armen Avanessian (red.) (vert. Menno Grootveld en Samuel Vriezen) Editie Leesmagazijn, Thomas Decreus

Screen Shot 2015-02-24 at 14.40.01
Over #Acceleratie van Armen Avanessian (red.) (vert. Menno Grootveld en Samuel Vriezen)

 

‘In feite nemen accelerationisten een dubbele houding aan tegenover het kapitalisme. Enerzijds creëert het kapitalisme een revolutionaire potentialiteit, anderzijds is het kapitalisme juist de voornaamste rem op het effectieve realiseren van die potentialiteit. Om die contradictie te duiden wordt in het ‘Accelerationistisch Manifest’ teruggegrepen naar de door Félix Guattari en Gilles Deleuze geïntroduceerde concepten van ‘reterritorialisering’ en ‘deterritorialisering’. Het begrip deterritorialsering verwijst naar de ontbindende, destructieve en tegelijk bevrijdende krachten van het kapitalisme. Kort gezegd: het kapitalisme ontwortelt en dat is in se een bevrijding. In zo’n ontworteling schuilt een potentiële bevrijding: het einde van de loonarbeid, het losbreken uit hiërarchisch gestructureerde rollenpatronen en het verdwijnen van de klassieke natiestaat doemen op aan de einder.’

‘Ten eerste dient een intellectuele infrastructuur te worden uitgebouwd. Intellectuelen moeten een nieuw ideologisch raamwerk bijeen timmeren dat kan wedijveren met de neoliberale hegemonie. Ten tweede dient links de media te veroveren. Dit impliceert zowel een hervorming van de bestaande media als de oprichting van nieuwe media. Ten derde moet klassenmacht opnieuw worden vormgegeven. Nu het klassieke proletariaat niet meer bestaat, dienen de geëxploiteerden een nieuwe politieke subjectiviteit te ontwikkelen die enig gewicht kan leggen in de politieke schaal. Om deze doelen te bereiken heeft links behoefte aan instellingen, financiering, denktanks en vakbonden, aldus de schrijvers van het ‘Accelerationistisch Manifest’.’

Over #Acceleratie van Armen Avanessian (red.) (vert. Menno Grootveld en Samuel Vriezen) Editie Leesmagazijn, sine loco, 2014, I ISBN 9789491717178 / 101p.