Recensie Walter Weyns: Hebben we er iets aan als de rijken steeds rijker worden? Zygmunt Bauman, De Reactor, 19 Feb 15

Recensie WALTER WEYNS: ebben we er iets aan als de rijken steeds rijker worden? van Zygmunt Bauman Reactor 19 Feb 15

 

“In een vloeibaar moderne wereld is de boerenmentaliteit weg. Mensen gaan niet meer uit van het ‘normale’. Wat is dat ook? Wat gisteren niet kon is vandaag alweer voorbijgestreefd, de enige zekerheid is dat er geen zekerheden zijn. In vergelijking met de middeleeuwse boeren zijn laatmoderne mensen aartssceptici. Hen maak je niets wijs. Maar uitgerekend die ingesleten scepsis, die zo naadloos past bij de huidige vloeiende sociale structuren, ontneemt aan mensen het vermogen om te oordelen op basis van een solide overtuiging. En dus is het niet zo vreemd dat zij die al zoveel gezien hebben, ook niet meer op- of omkijken als in de ‘ontwikkelde wereld’ staten failliet gaan en hele bevolkingsgroepen tot de bedelstaf worden gebracht, terwijl de 1% rijkste vermogens pijlsnel stijgen. Niets is normaal, dus is alles normaal. En bovendien gloort door de kieren van dit absurde wereldmodel altijd nog het licht van de individuele verlossing.”