WORDEN DE FUNDAMENTALISTEN WERKELIJK GEDREVEN DOOR INTENSE HARTSTOCHT?

Screen Shot 2015-01-22 at 22.28.08door Slavoj Žižek

Nu we allemaal nog in een shocktoestand verkeren na het bloedbad op het kantoor van Charlie Hebdo, is dit het juiste moment om de moed te verzamelen om na te denken. Nú, en niet later, als de gemoederen weer tot bedaren zijn gekomen, zoals de pleitbezorgers van goedkope wijsheden ons proberen in te prenten: juist het scherp van de snede en de daad van het denken zijn het moeilijkst te combineren. Als je pas gaat nadenken als de storm is gaan liggen, krijg je geen evenwichtiger beeld; de situatie is dan louter genormaliseerd, waardoor wij weer in staat zijn ons aan de scherpte van de waarheid te onttrekken.

U kunt het volledige artikel hier lezen.