Philip Manow

Philip Manow is professor ‘Comparative Political Economy’ aan de universiteit van Bremen en is een onderzoeker bij het Socium – Onderzoekscentrum voor ongelijkheid en de verzorgingsstaat. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van de vergelijkende politieke economie, het Duitse politieke systeem en de politieke theorie.

In vertaling is Die Politische Ökonomie des Populismus verschenen bij Surhkamp Verlag.