Jacqueline Schoemaker

@leesmagazijn.shop

Jacqueline Schoemaker voert autonoom onderzoek naar de opschuivende grenzen tussen gecontroleerde en informele stedelijke ruimte. Zij zoekt de versmalling op, zoomt in op stoepstenen, op gemeentegrenzen, op zinsconstructies, altijd volgens een strikte methode, en altijd in het trage tempo van de lange-afstandswandelaar. Dit levert inzichten op die niet blijven steken in het detail maar die iets zeggen over grotere maatschappelijke ontwikkelingen in de stedelijke, geplande omgeving.

Jacqueline studeerde Engelse Taal- en Letterkunde en Cultural Analysis aan de Universiteit van Amsterdam, en werkte als onderzoeker aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Eerder publiceerde ze Traces of Autism: Glossary (Jan van Eyck Academie, 2008) en De ongedeelde stad (Onomatopee, 2012).