Jacob Taubes

Jacob Taubes, Wenen 1923, Berlijn 1987, komt uit een oude rabbijnenfamilie. Hij promoveerde op drieëntwintigjarige leeftijd met een proefschrift over Abendländische Eschatologie. Hij doceerde judaïstiek en godsdienstwetenschap aan de universiteiten van Harvard, Princeton en Columbia. Vanaf 1961 doceerde hij aan de Freie Universität Berlin en vanaf 1965 werkte hij er als hoogleraar judaïstiek en hermeneutiek en was zeer invloedrijk op een generatie filosofen en theoretici. 


Jacob Taubes

Ad Carl Schmitt. Tegenstrijdige overeenstemming.

vertaling Joëlle Feijen

87p

@leesmagazijn.shop