Ellen Rutten

Ellen Rutten is hoogleraar Slavische talen en culturen aan de Universiteit van Amsterdam en hoofdredacteur van Elsevier tijdschrift Russian Literature. Ze houdt zich in het bijzonder bezig met post-sovjet literatuur en kunst, met digitale cultuur, sociale media en herinneringsdiscours.