Comite Invisible

Het Comité Invisible is de naam voor een Frans anoniem collectief. De twee bekendste werken zijn L’insurrection qui vient (2007) , De komende opstand en A nos amis (2014) (Aan onze vrienden).

De komende opstand groeide uit tot een cultwerk. Het pamflet laat weinigen onberoerd: het provoceert, het shockeert en intrigeert. Niet alleen vanwege de radicale kritiek, maar ook vanwege de stijl waarin het geschreven is.

De Komende Opstand heeft in Frankrijk veel discussie teweeg gebracht. De tekst beschrijft enerzijds vele ontwikkelingen die ook voor Nederland opgaan anderzijds valt er ook het een ander aan te merken op sommige aspecten van de tekst. Het Onzichtbaar Comité stelt dat het verzet in deze tijd een van de symptomen is, meer en meer de vorm van een opstand aanneemt en de staat vele vormen van radicaal verzet als terrorisme bestempeld. Het Onzichtbaar Comité trekt een lijn door van de terugkerende uitbarstingen van volkswoede in Griekenland naar die in de Franse voorsteden. De opstand is in zijn optiek niet gelijk aan de revoluties (van 1789 en 1917), noch aan de revolte van ’68 en evenmin aan het zogenaamde top-hoppen van de laatste twee decennia. Deze roept op tot sabotage van iedere vorm van vertegenwoordiging en zelfs organisatie.