Nihilisme en resistentie, Alain Meynen

Onafgewerkte bijdragen aan een denken voorbij de politiek

inhoud:

Voorwoord: onafgewerkt

(1) De tendentiële daling van de gebruikswaarde en de opheffing van de cinema. Omtrent La société du spectacle (1967) van Guy Debord.

(2) Mei ’68, Lenin en L’Anti-Œdipe. De geboorte van een nieuw subjectbegrip.

(3) De kapitalistische machine; – volgens Marx en in L’Anti-Œdipe.

(4) Revolutionaire organisatie en zelfontbinding. Fragmenten van een institutionele analyse van de marxistische subjectiviteit en van hoe de ‘doodsstrijd van het kapitalisme’ vergezeld gaat van de doodsstrijd van de georganiseerde marxistische revolutionaire gedachte.

(5) Tragedie, authenticiteit en antikapitalisme. Omtrent de beeldende schriftuur van de Grote Staking.

(6) Legitimiteit, staat en geschiedenis. Over nut en nadeel van de studie van de politieke filosofie en van de geschiedenis van het politieke denken voor een amoreel staatsbegrip.

(7) Transgressie en het masochistisch contract. Omtrent The Night Porter (Liliana Cavani, 1974).

(8) Het lege niets. L’Etranger revisited.

redactie Janne van den Bosch

@Alain Meynen

 

Cover-Meynen-HighRes