Jacob Taubes

Jacob Taubes, geboren in 1923 in Wenen, komt uit een oude rabbijnenfamilie. Hij promoveerde op drieëntwintigjarige leeftijd met een proefschrift over Abendländische Eschatologie. Hij doceerde judaïstiek en godsdienstwetenschap aan de universiteiten van Harvard, Princeton en Columbia. Vanaf 1961 doceerde hij als gastdocent aan de fu Berlin en vanaf 1965 werkte hij er als hoogleraar judaïstiek en hermeneutiek. Hij stierf in Berlijn op 21 maart 1987.

Hij was medeoprichter van de reeks Theorie bij uitgeverij Suhrkamp en van de werkgroep ‘Poetik und Hermeneutik’. Hij was editor van de reeks Religionstheorie und Politische Theologie, Vol. I, Der Fürst dieser Welt. Carl Schmitt und die Folgen, München/Paderborn/Wenen/Zürich 1983.


Jacob Taubes

Ad Carl Schmitt. Tegenstrijdige overeenstemming.

cover-Tegenstrijdige-Lowres

vertaling Joëlle Feijen

87p

@leesmagazijn.shop