Kirill Medvedev, Alles is slecht

314 p – leesmagazijn.shop

Kirill Medvedev, een Russische dichter, performer en activist die samen met Pussy Riot en Chto Delat tot de voorhoede van de oppositie tegen Vladimir Poetin behoort.
Alles is slech bevat een selectie uit de gedichten, essays en acties die de Russische dichter en activist Kirill Medvedev het afgelopen decennium schreef. Van zijn afscheid, uit protest, van de literaire wereld, de oprechte blijdschap bij het vinden van een potje paté in een supermarkt tot politieke overdenkingen tijdens een actie voor het behoud van het Chimkibos bij Moskou – de rauwe, alledaagse, directe, soms absurde of grappige maar altijd radicaal oprechte gedichten van Medvedev schuwen geen enkel onderwerp, en deinzen er niet voor terug stelling te nemen.

In zijn essays, waarin hij harde, maar in zijn ogen onvermijdelijke conclusies trekt uit de crisis van de post-Sovjetintelligentsia en de staat van de huidige machthebbers in Rusland, doet hij net als in zijn gedichten een krachtig beroep op de verbeelding, de rechtvaardigheid en de waarheid als tegengif tegen leugens en onderdrukking. Steeds rekent hij hierbij af met het idee dat literatuur een privéaangelegenheid is, die niet in staat is een maatschappelijke of politieke ruimte op te eisen.

Medvedev bewijst met deze bundel het tegendeel. Alles is slecht is een onontkoombaar boek voor iedereen die wil weten waarom poëzie ertoe doet, geïnteresseerd is in het Rusland van Poetin, Pussy Riot en Navalny, en radicale antwoorden zoekt op de vragen van deze tijd.

Kirill Medvedev behoort samen met de feministische punkgroep Pussy Riot en het kunstenaarscollectief Chto Delat uit Sint-Petersburg tot de jongere generatie schrijvers en kunstenaars in Rusland die zich verzet tegen het regime van Vladimir Poetin.

Uit protest tegen het corrupte en ingedutte literaire milieu in zijn land kondigde Medvedev in 2003 het einde aan van zijn literaire carrière. Een jaar later gaf hij ook zijn copyright op, zodat tegenwoordig alleen nog piraatedities van zijn werk kunnen verschijnen.

Een paar jaar geleden begon Medvedev in Moskou een eigen uitgeverij, die voornamelijk door hemzelf verzorgde vertalingen van westerse marxistische auteurs als Pier Paolo Pasolini, Herbert Marcuse en Alain Badiou publiceert. Daarnaast treedt hij regelmatig op met zijn band Arkady Kots, vernoemd naar de Russische dichter die de Internationale in het Russisch vertaalde, waarmee hij teksten van de bekende Russische ‘kunst-terrorist’ Aleksandr Brener ten gehore brengt.

“Ik hoorde voor het eerst van Kirill Medvedev in het najaar van 2006, toen iemand me een exemplaar gaf van het literaire tijdschrift Krititsjeskaja Massa (Kritische Massa, nu ter ziele). Daarin werd verslag gedaan van een symposium ter gelegenheid van de publicatie van een boek van Medvedev door uitgeverij Novoje Literatoernoje Obozrenije (NLO). Er was een symposium nodig omdat Medvedev afstand had gedaan van alle auteursrechten op zijn werken en de uitgeverij het boek niettemin had laten verschijnen, zonder zijn toestemming te vragen. Het boek had als titel Teksten uitgegeven zonder medeweten van de auteur. Het ene essay verdedigde de publicatie en het andere, ‘De overgave en dood van een post-Sovjetintellectueel’ – van de dichter, uitgever en impresario Dmitri Koezmin – viel de auteur aan. Er stond ook een essay in van Medvedev zelf, afkomstig van zijn website (opnieuw zonder zijn medeweten). De dag nadat ik dit alles had gelezen trof ik het boek in kwestie aan op de jaarlijkse Moskouse Boekenbeurs. Ik heb het in de metro op weg naar huis gelezen. Het was een mengeling van gedichten en essays en beschrijvingen van Medvedevs (dikwijls in zijn eentje uitgevoerde) politieke acties. Ik kon mijn ogen niet geloven. Nadat ik er aanvankelijk bij diverse winkels niet in was geslaagd nog een exemplaar van het boek te bemachtigen, heb ik er tenslotte drie gevonden bij Falanster, in de buurt van de metrohalte Tverskaja, en ze allemaal gekocht.” Keith Gessen in “It’s no good”, UDP, 2012.

  • vertaling uit het Russisch door Pieter Boulogne
  • met een inleiding door Keith Gessen vertaald uit het Engels door Menno Grootveld

@leesmagazijn.shop

zie ook biopolitiek van Medvedev