Utopia/Bankroet, Benjamin Kunkel

in voorbereiding

Na de financiële crisis en de Grote Recessie hebben de media Karl Marx en het socialistische gedachtegoed herontdekt. Evenals het idee dat het kapitalisme in twijfel getrokken kan worden. Maar ondanks publiciteit zijn de belangrijkste paden van het hedendaagse kritische denken buiten de academische wereld niet of nauwelijks verkend. Benjamin Kunkel leidt zijn lezers – of ze nu politiek geëngageerd zijn of gewoon nieuwsgierig – langs de voornaamste kritische theorieën van vandaag de dag.

Geschreven met het kenmerkende vernuft en geestdrift van Kunkel, houdt deze introductie tot het hedendaagse linkse denken zich bezig met de revolutionaire filosofie van Slavoj Žižek, de economische analyses van David Graeber, David Harvey en de culturele diagnoses van Fredric Jameson.

Utopia / Bankroet geeft een hedendaags overzicht van het marxistisch gedachtegoed, waarin de aanhoudende crisis van het kapitalisme wordt besproken. Het boek geeft ideeën over volledige werkgelegenheid, schuldenkwijtschelding, “fictief kapitaal” in de huidige westerse samenleving.

vertaling WIlly Hemelrijk