Ter verdediging van Utopia, Merijn Oudenampsen

80p | leesmagazijn.shop

In “Ter verdediging van Utopia” betoogt socioloog Merijn Oudenampsen dat de interpretatie van Thomas More’s klassieke tekst Utopia door de filosoof Hans Achterhuis, die in ons land sinds de jaren negentig dominant is geweest, achterhaald is en berustte op foutieve veronderstellingen. Oudenampsen pleit voor een herwaardering van Utopia en het utopisch denken, nu het precies vijfhonderd jaar geleden is dat het werk van More voor het eerst verscheen.

Merijn Oudenampsen is socioloog en politicoloog. Hij doet onderzoek naar de intellectuele achtergronden van de draai naar rechts in de Nederlandse politiek met de opkomst van Fortuyn. De doorbraak van het rechtspopulisme is in Nederland overwegend beschreven als een opstand van de onderbuik. Oudenampsen schrijft regelmatig essays en analyses voor de Groene Amsterdammer, Krisis, de Gids, de Helling en Socialisme & Democratie.

@leesmagazijn.shop