Het is klasse, suffie, niet identiteit! Ewald Engelen

@leesmagazijn.shop

Sinds de Fortuyn-revolte van 2002 staart de babbelende kaste zich blind op identiteitspolitiek. Talkshows, praatprogramma’s, nieuwsrubrieken, kranten, tijdschriften: het gaat al vijftien jaar lang over de islamisering van Nederland, hoofddoekjes, dubbele nationaliteiten, genderneutrale rompertjes, de onverenigbaarheid van de islam met “onze” waarden, en de vraag wie wij zijn.

In dit boek betoogt Ewald Engelen dat daardoor de echte oorzaken van het electorale ongenoegen onbenoemd blijven: torenhoge woonlasten, slecht onderwijs, stagnerende inkomens, toenemende ongelijkheden, afnemende biodiversiteit, zorgen om de levenskansen van kinderen en kleinkinderen, en een elite die weliswaar doet alsof ze er voor de gewone Nederlander is, maar er tegelijkertijd diep op neerkijkt.

Engelen pleit voor eerherstel van de aloude klassenstrijd om de groeiende kloof tussen burger en elite te overbruggen en Nederland een links-populistische toekomst in te voeren.

Ewald Engelen
(c) Krijn van Noordwijk / leesmagazijn

Ewald Engelen is hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Engelen ventileert zijn ongezouten meningen over economie, financiën en politiek in De Groene Amsterdammer en Follow the Money. Hij is hardloper, vegetariër en lid van de Partij voor de Dieren. Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was hij lijstduwer in Amsterdam. Engelen schreef onder meer de boeken Het bange Nederland (met Ido de Haan en Jan Willem Duyvendak), Een ongeluk in slow motion, het beruchte De Schaduwelite, Kanarie in de Kolenmijn (met Marianne Thieme) en De gemaakte vrouw. Bij Leesmagazijn verscheen eerder Europese Mythes: een boekje voor burgers.

leesmagazijn.shop