De komende opstand, Comité Invisible (Onzichtbaar comité)

Het Comité Invisible is een schuilnaam voor een Frans anoniem collectief. De twee bekendste werken van het Comité Invisible zijn onder andere L’insurrection qui vient (2007), De Komende Opstand en A Nos Amis (2014), Aan onze vrienden. De nieuwe Nederlandse uitgave van de Komende Opstand in vertaling van Dick Gevers en Bart Schellekens is in voorbereiding in samenwerking met uitgeverij De Fabriek en met een nawoord van Joost de Bloois.

De Komende Opstand groeide uit tot een cultwerk. Het pamflet laat weinigen onberoerd: het provoceert, het shockeert en intrigeert. Niet alleen vanwege van de radicale kritiek en de oproepen tot opstand en sabotage, maar ook vanwege de stijl waarin het geschreven is. Direct, aansprekend, herkenbaar.

“Onze geschiedenis is er één van kolonisering, van migraties, van oorlogen, van verbanningen, van de vernietiging van alle wortels. Het is de geschiedenis van alles wat ons tot vreemden maakte in deze wereld, gasten in onze eigen families. We zijn losgerukt van onze eigen taal door onderwijs, van onze liederen door talentenjachten op TV, van onze eigen lichamen door massale pornografie, van onze steden door de politie, van onze vrienden door loonarbeid.”

Asymmetrische tegenmacht

Een revolutie die de mens opnieuw mens laat zijn en die een nieuwe gemeenschappelijkheid weet te creëren. Het is makkelijk om dit soort eisen af te doen als gedateerd essentialisme. Wel, dat is het natuurlijk ook. Maar het betekent niet dat we het niet serieus moeten nemen als symptoom van een heersende malaise. Vervreemding mag dan wel een concept zijn dat vanwege zijn essentialistische connotatie grotendeels gebannen werd uit het filosofisch debat, binnen de samenleving  is vervreemding een feit. Gevoelens van ontworteling, een niet-thuis zijn, een zich niet herkennen in de wereld waarin we leven is wat mensen in de armen van fundamentalismen, van sekten, van dogmatiek en identitaire bewegingen drijft. Vervreemding was nog nooit zo actueel en reëel, en nog nooit werd er zo weinig over nagedacht. Het is op die wond dat het Comité Invisible de vinger legt

Het doel is niet langer om de macht te nemen of te veroveren, er is immers geen plaats waar die macht kan veroverd worden en geen volk dat moet overtuigd worden. In plaats van veroverd moet macht opgebouwd worden vanuit reële relaties en moet een netwerk van vrije zones en gemeenschappen uitgebouwd worden. Een symmetrische tegenmacht uitbouwen, een tegenmacht die als een even groot blok tegenover de gevestigde macht kan komen te staan is onmogelijk. Wat overblijft is de uitbouw van een asymmetrische tegenmacht die haaks staat op de gevestigde macht.

Thomas Decreus @De Wereld Morgen

A nos amis (2014), vertaald Aan onze Vrienden is eveneens in voorbereiding bij leesmagazijn.