Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Leesmagazijn. Het is niet toegestaan de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leesmagazijn. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Leesmagazijn met constante zorg en aandacht samengesteld. Evenwel is het mogelijk dat gegevens die op de site worden gepubliceerd onverhoopt onvolledig en/of onjuist zijn.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Leesmagazijn behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder berichtgeving voor- of achteraf door te voeren.

Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Leesmagazijn worden onderhouden wordt afgewezen.

Leesmagazijn sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Leesmagazijn. Onder ‘Leesmagazijn’, wordt in het hiernavolgende verstaan de leesmagazijn activiteiten van Coverden BV.