Tussen kapitalisme en democratie, Wolfgang Streeck

in voorbereiding

Tekst, Wolfgang Streeck voorwoord Ewald Engelen, nawoord Anton Jäger, redactie Menno Grootveld.

Vertaling Lucas Hüsgen, Twan Zegers, Menno Grootveld